WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başla

İdeoloji – Ideologie

İdeoloji

“İdeoloji” terimi, toplumsal hayatın nasıl düzenleneceğine dair, doğru yol olduğu iddiasında olan, bir düşünceye ya da inanca çoğu kez sorgulamaksızın bağlı, katı bir dünya görüşünü ifade eder. (bkz.hanisauland). İdeoloji üzerine daha fazla bilgi edinmek için MBT Hessen, 20 Şubat 2020 tarihinde “Aşırı Sağcılık İdeolojisi” üzerine “Ayrımcılığın Gözlerine Bakmak” projesi kapsamında bizlere bir atölye düzenledi. MBT, 2003 yılında Almanya’nın Hessen ilinde kuruldu. (bkz. mbt-hessen) MBT, ‘’Irkçılık ve Aşırı Sağa Karşı Mobil Danışma’’nın kısaltması. Görevleri ise bireylere, kuruluşlara, derneklere ve belediyelere gruplara bağlı insan düşmanlığı üzerine eğitim vermek ve dayanışmak. Kuruluş, çalışmalarına devam edebilmek ve daha geniş kesime hitap edebilmek için devletten destek alıyor. Aşırı sağcılık ideolojisi, demokratik sistemin kurallarına ve eşitlik ilkesine karşı olması; bireysel özgürlüğü reddetmesi bakımından ayrımcılığın artmasında önemli bir unsur olarak görülebilir. Bu tür bir yaklaşım barışçıl bir şekilde bir arada yaşamayı tehlikeye sokar. Bu tehlike konusunda farkındalık kazanmak için aşırı sağcı ideolojinin ne olduğunu öğrenmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. “Ayrımcılığın Gözlerine Bakmak” (AGB) projesinin bileşenleri olarak farklı ideolojileri araştırırken, aşırı sağcılık görüşüne sahip olanlar kadar bundan etkilenenlerin perspektifinin de dikkate alınması gerektiğini gördük. 

Hessen eyaleti aşırılığa karşı

İdeoloji” terimi, toplumsal hayatın nasıl düzenleneceğine dair, doğru yol olduğu iddiassında olan, bir düşünceye ya da inanca çoğu kez sorgulamaksızın bağlı, katı bir dünya görüşünü ifade eder. (bkz.hanisauland).

Aşırı sağcılık ideolojisi, yalnızca Almanya’da değil dünyada birçok ülkede görülür. Uluslararası düzeyde, aşırı sağcı hareketler arasında ortak tutumlara dayanmaları anlamında paralellikler vardır. Aşırı sağ ideolojiye sahip olanlar çoğu zaman ırkçı, milliyetçi, antisemitik, cinsiyetçi, sosyal Darwinist görüşlere katılarak, Nasyonal Sosyalizmi pozitif yorumlar. Uluslarını diğer uluslardan üstün bulurlar ve aşırı eğilimler içeren ideolojileri çerçevesinde örgütlenirler. Aşırı sağ ideolojisinin temel dayanak noktalarından biri ise “homojen”, “ulusal topluluk” oluşturmaktır.

Almanya’daki durum

Almanya’daki aşırı sağ anlayışta ayrıca “Deutsches Reich” (Alman İmparatorluğu) arzusu da bulunur. Bu görüşü benimseyenler Almanya’nın II. Dünya Savaşı’ndaki statüsünü kaybettiğini ve bu statüyü yeniden kazanması gerektiğini düşünür. Bir Alman ‘’Reich’’ fikri, sağcı ideolojinin arka planında kalmış olsa da yine de önemli bir rol oynamaktadır  (bkz. perspektif.eu). 

Almanya, II. Dünya Savaşından sonra iş gücü eksikliği nedeniyle dış ülkelerden göç almaya başladı. Türkiye ile Almanya arasında imzalanan 30 Ekim 1961 tarihli İşgücü Sözleşmesi, işgücü göçü sürecinin miladı olmuştur. 1961 yılı itibariyle Türk vatandaşları kitlesel biçimde göç etti. Almanya’da göç eden işçiler, birkaç yıl çalışmayı ve böylece bir ev ya da aileleri için yeterli para kazanmayı, ardından da Türkiye’ye dönmeyi umuyordu.
 Almanya’daki politikalar da uzun vadeli göçe yönelik değildi. Bu nedenle, neredeyse hiç dil kursu yoktu. İşçilerin çoğu, paylaşımlı yerlerde ve yurtlarda yaşıyorlardı. Fabrikalarda zor koşullarda ağır işçilik yapıyorlardı, iş güvenliği yetersiz ve ücretler düşük olduğu için dezavantajlıydılar. Beklentilerin aksine misafir işçi olarak gelen birçok kişi aile kurdu veya ailelerini yanlarına getirdiler. Ayrıca anadilde, yerel yemeklerde ve ritüellerde ihtiyaçlarını karşılamak için bir dizi kültürel dernek kurdular.

İşçilerin sadece bekar erkekler olduğu yönündeki genel varsayımların aksine, kadın işçilere olan yüksek talep nedeniyle kadınların iş bulmasının daha kolaydı ve 1973’te Almanya’daki göçmen işçilerin yaklaşık % 30’u kadındı (bpb 2019). İş bulmak için gelen insanlar, bir vatandaş, bir insandan çok, ekonomiye destek için araç olarak görülüyordu. Bu görüş, göçmen işçilere ve Almanya’da büyüyen Türk azınlığa karşı ırkçı düşüncelerin artmasına neden oldu. Fakat aynı zamanda, Türk göçmen işçiler, diğer işçilerle ve sivil aktivistlerle birlikte, sendikalarda ve sokaklarda eşitlik ve işçi hakları için birlikte savaştı. Bu dayanışmaya, Almanya’da diğer uluslu ve Alman aşırı sağ örgütler şiddet ve tehdit ile karşılık verdi. Sağ gruplar, hala hayvanlar, rakamlar ve eski dillerin harfleri gibi tarihsel kodlar ve semboller kullanıyor. Bu şekilde benzer ideolojilere sahip olduklarını gösteriyor ve birbirlerini tanıyorlar.

Son yıllarda, Almanya’da sağcı grupların göçmen ve Alman olmayan olarak nitelenen insanlara yönelik bir dizi saldırı gerçekleşti. Almanya’daki saldırılar çoğunlukla Alman sağcılar tarafından gerçekleştiriliyor. Bazen görmezden gelinen bir gerçeklik şu ki başka ülkelerin aşırı sağcı grupları da Almanya’da örgütlenip kendi ülkelerinde öteki olarak gördüğü kişilere saldırabiliyorlar. Almanya’da 2000-2007 yılları arası aşırı sağcı örgüt NSU’nun (Nasyonal Sosyalist Yeraltı), yaptığı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı ve bu yıllar arasında tutuklanma olmadı. Bu saldırıların temeli, Almanya’da ve birçok ülkede görebileceğimiz politik iklime dayanıyor. Bu, göçün kontrol edilemez bir olgu, (doğal) bir felaket olarak görüldüğü bir iklimdir. Buna bağlı olarak da bazı insan gruplarının aşağıda veya üstün olduğu ve etnik çoğulculuğun reddedilmesi fikri ile ilişkilidir. Göçü, çokdilliği ve çeşitli ritüelleri sosyal bir gerçeklik veya imkan olarak görmemek, sosyal bütünlük ve sosyal barış için bir tehlike oluşturuyor. Bu görüş kutuplaşmaya ve toplumun bölünmesine yol açıyor.

Ayrımcılığa karşı olmak ayrımcı olana nefret beslemek değildir; toplumda barış ve eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, ayrımcı düşünce ve eylem yaratan ideolojilerden sıyrılabilen ortamlar yaratmaktır. İnsanların ayrımcı düşünce ve eylemlere neyin sebep olduğunu öğrenmesi ve farklı diller ve ritüelleri yok saymaması oldukça önemlidir.

İdeolojiler atölyesi sayesinde gruba bağlı insan düşmanlığının farklı türleri arasındaki bağlantıları inceleme fırsatımız oldu. Aşırı sağcı ideoloji de dahil olmak üzere farklı ideolojilerin toplumun önyargılarından ve tutumlarından güç aldığı açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu, projemiz için özellikle önemli ve heyecan verici. Tutumlarımızın toplumu nasıl etkilediğini hiç düşündünüz mü?

Zeynep & Dilara

Kaynaklar / Quellen: 

Ideologie

Als Ideologie bezeichnet man eine Weltanschauung, ein Weltbild, das in sich geschlossen ist. Das bedeutet, dass Veränderungen des Weltbildes und damit der Meinungen nur schwer zu erreichen sind. Die Vorlagen für diese Weltbilder kommen häufig aus der Geschichte. Die rechtsextreme Ideologie ist ein wichtiger Punkt für die Entstehung von Diskriminierung im Hinblick auf die Ablehnung der Regeln des demokratischen Systems und der individuellen Freiheit. Bei der Untersuchung verschiedener Ideologien als Bestandteile des Projekts “Diskriminierung in die Augen schauen” (AGB) haben wir gesehen, dass es sehr wichtig ist die Perspektive der Betroffenen zu verstehen und nicht nur die diskriminierende Ideologien. Da der Rechtsextremismus gegen den Grundsatz der Gleichheit verstößt, gefährdet er das friedliche Zusammenleben. Um auf diese Gefahr aufmerksam zu machen ist es wichtig Mechanismen und geschichtliche Entwicklungen rechter Ideologien besser zu verstehen. Aus diesem Grund widmet sich dieser Text anderes als die anderen Artikel in dieser Rubrik rechten Ideologien und Sichtweisen. 

Am 20. Februar 2020 nahmen wir im Rahmen unserer Ringvorlesung des AGB-Projektes an einem Workshop von Kirsten Neumann vom MBT zu “rechtsextremen Ideologie” teil. Das Mobile Beratungsteam gegen Rassismus und Rechtsextremismus (MBT) Hessen wurde 2003 gegründet. Ihre Aufgabe ist es Einzelpersonen, Organisationen, Verbände und Kommunen zu beraten, um über gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit aufzuklären und Menschen in ihrer Arbeit dagegen zu unterstützen. Sie bieten Schulungen und Beratung zum Thema Rechtsextremismus, Rassismus und Neonazismus an und setzen sich für Gleichstellung ein. Die Organisation wird vom Bund gefördert, um ihre wichtige Arbeit fortzusetzen und die breite Öffentlichkeit anzusprechen.

Der Begriff “Ideologie” bezieht sich auf eine strenge Weltanschauung, die unhinterfragt mit einem Gedanken oder Glauben an die Organisation des sozialen Lebens verbunden ist. Die rechtsextreme Ideologie gibt es in vielen Ländern der Welt. Auf internationaler Ebene gibt es Parallelen zwischen den unterschiedlichen Gruppen. Anhänger und Anhängerinnen “rechtsextremer” Ideologien, vertreten häufig auch viele der folgenden Ideologien: Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Sozialdarwinismus und beziehen sich positiv auf den Nationalsozialismus. 

Die Situation in Deutschland

In der rechten Szene in Deutschland gibt es zusätzlich noch den Wunsch nach einem “Deutschen Reich”. Anhänger gehen davon aus, dass Deutschland im Zweiten Weltkrieg seinen Status verloren habe und zurückgewinnen müsse. Obwohl die Idee eines Deutschen Reiches in den Hintergrund rechter Ideologie geraten ist spielt sie dennoch eine wichtige Rolle (vgl. perspektif.eu 2019).

Deutschland hat seit dem Zweiten Weltkrieg aufgrund von Arbeitskräftemangel Zuwanderung aus dem Ausland gefördert. Das zwischen der Türkei und Deutschland unterzeichnete Arbeitsabkommen vom 30. Oktober 1961 kann man als Meilenstein des Arbeitsmigrationsprozesses bezeichnen. 1961 migrierten viele Bürger und Bürgerinnen aus der Türkei nach Deutschland, in der Hoffnung dort einige Jahre zu arbeiten und damit genug Geld für ein Haus oder Verwandte verdienen und in die Türkei zurückkehren zu können. Auch die Politik in Deutschland war nicht auf auf eine langfristige Einwanderung ausgerichtet. So wurden kaum Sprachkurse angeboten und viele Arbeiter_innen lebten in Gemeinschaftsunterkünften. Sie leisteten Schwerstarbeit in Fabriken, in den Bereichen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz, Lohn und Arbeitsrecht waren sie vielfach benachteiligt. Entgegen der Erwartungen blieben viele als Gastarbeiter_innen gekommene Menschen, gründeten Familien und siedelten sich fest an. Zur Befriedigung der Bedürfnisse nach Austausch in der Muttersprache, heimischen Gerichten und Ritualen gründeten sich etliche Kulturvereine.

Entgegen häufiger Annahmen, Gastarbeiter seien ausschließlich ledige Männer gewesen, steht die Tatsache, dass es für Frauen aufgrund der hohen Nachfrage an weiblichen Arbeitskräften einfacher war Arbeit zu finden und der Anteil an weiblichen Arbeitsmigrantinnenn in Deutschland 1973 ca. 30% (bpb 2019). Die Menschen, die kamen, um Arbeit zu finden, wurden eher als wirtschaftliches Instrument, als als Bürger_innen oder Person angesehen. Diese Sichtweise trug zu einer Zunahme der rassistische Gedanken gegen Gastarbeiter_innen und die wachsende türkische Minderheit in Deutschland bei. Gleichzeitig engagierten sich ehemalige türkische Gastarbeiter_innen zunehmend in Gewerkschaften und kämpften gemeinsam mit Arbeiter_innen und bürgerlichen Aktivist_innen für Gleichstellung und Arbeitsrechte. Deutsche und andere rechte Organisationen in Deutschland reagierten mit Drohungen und Gewalt. Rechte Gruppen verwenden immer noch historische Codes und Symbole wie Tiere, Zahlen und Buchstaben alter Sprachen. Auf diese Weise zeigen sie, dass ähnliche Ideologien haben und erkennen sich gegenseitig.

In den letzten Jahrzehnten gab es in Deutschland eine Reihe von Anschlägen rechter Gruppen auf Geflüchtete, Migrantinnen und Menschen, die als nicht-deutsch wahrgenommen wurden. Anschläge werden in Deutschland vor allem, aber nicht ausschließlich von deutschen Rechten, sondern auch von Rechten Gruppen aus den Ursprungsländern verübt. Besonders erschreckend war die Anschlagsserie des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), der von 2000-2007 10 Menschen ermordete und zig Menschen verletzte. Eine Grundlage für diese Anschläge bietet ein politisches Klima, welches man in Deutschland und vielen Ländern vorfindet. Ein Klima, in dem Migration als unkontrollierbarer Prozess, eine (Natur-)Katastrophe betrachtet wird. Damit verbunden sind Vorstellung von der Minder- und Höherwertigkeit bestimmter Personengruppen und eine Ablehnung von ethnischem Pluralismus. Migration, Mehrsprachigkeit und eine Vielfalt an Ritualen wird dabei nicht als gesellschaftliche Realität oder Möglichkeit, sondern als Gefahr für soziale Integrität und sozialen Frieden gesehen. Diese Betrachtung führt zu Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft. 

Diskriminierung entgegenzutreten bedeutet nicht, den diskriminierende Menschen zu hassen. Auf Frieden und Gleichheit in der Gesellschaft hinzuarbeiten bedeutet, Umgebungen zu schaffen, in denen Menschen sich von Ideologien distanzieren können. Es bedeutet, dass Menschen lernen, was die diskriminierenden Gedanken und Handlungen hervorruft und dass sie lernen unterschiedlich Sprachen und Rituale anzuerkennen.

Dank des Workshops zu Ideologien bot sich uns die Gelegenheit, die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen menschenverachtenden Einstellungen, d.h. unterschiedlichen Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit zu erkennen. Es wurde deutlich, dass unterschiedliche Ideologien, auch deren extreme Formen Kraft aus Vorurteilen und Einstellungen der Gesellschaft ziehen. Dies ist für unser Projekt besonders wichtig und spannend. Hast du schon einmal darüber nachgedacht wie deine Einstellungen die Gesellschaft beeinflussen?

Zeynep & Dilara

Textquellen und Adressen von NGO’s, die zum Thema arbeiten findet ihr vor dem deutschen Text, also am Ende des türkischen Textes.

%d blogcu bunu beğendi: