WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başla

Antisemitizm – Antisemitismus

Antisemitizm

Antisemitizm Yahudilere yönelik bir ayrımcılık biçimidir. Bizler bu konuyu daha iyi anlamak adına, Berlin’de “Tarihle Rahatsızlık” konferansına katıldık, Amsterdam’daki Anne Frank Evi’nin sergisini okulumuza taşıdık ve diğer öğrenci arkadaşlarımız için turlar düzenledik. Tüm bunlara ek olarak hepimiz Trakya Olayları üzerine bir SEHAK atölyesine katıldık.

Berlin’de Antisemitizm konferansı sunumlar, atölyeler, teorik değerlendirmeler ve pratik deneyim odaklıydı.

Dışlama ve ayrımcılığın günlük hayatta hala etkin olduğunu görmek korkutucuydu. Halle saldırısından sadece birkaç hafta sonra Berlin’deydik. Konferanstaki çoğu konuşmacı ayrımcılığa bizzat maruz kalmıştı. Bu yüzden antisemitizm ve diğer tüm ayrımcılık türlerini önlemek için tarihsel bilgi kazanmaya ihtiyacımız var.

Nasyonal Sosyalizm ve Shoah’ın etkileri, travmanın aktarılması ve izlerini ele alan tartışmalar dehşet vericiydi. Bunların etkisi bugün de sürüyor. Güncel antisemitik olaylar, tarihsel örneklerden beslenerek travmayı tetikleyici etkiye sahip olduğu için bu tartışmalar sayesinde kişinin kendisini ifade etmesinin ve özeleştiride bulunmasının önemini öğrendik. Kendimizi sorgulamak ve empati geliştirmek için düşünce ve deneyim alanlarına ihtiyacımız var. Tarihsel gerçekleri öğrenmek ve ezberlemek yeterli değil. Duygular ve duygusal öğrenim için alan gerekli. Bu daayrımcılık karşıtı eğitimin temelini oluşturmakta.

Nasyonal Sosyalizm döneminde, Türk hükümeti Yahudi akademisyenlerin Türkiye’ye sığınmasını desteklemiştir. Siyasi mülteci konumundaki akademisyenler de resmi dili çok kısa sürede öğrenerek ülkedeki bilim ve kültür sahasının gelişimine büyük katkıda bulundular. Fakat Türkiye’deki Yahudilerin tarihi bundan daha eskidir.

1930’lar, ırkçılığın ve özellikle Antisemitizmin Avrupa’da yayıldığı yıllardı. Antisemitik tutumlar giderek daha fazla eyleme dökülmekteydi. Almanya’da Hitler’in partisi NSDAP (Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi) ve İtalya’da Mussolini ile otoriter yöneticiler iktidardaydı ve ilerleyen süreçte hükümetleri şekillendirdiler. Bu tutumların ulusal sınırların ötesinde de etkileri oldu. 1930’lar, yeni kurulan modern Türkiye için de çok önemli yıllardı. Nitekim Türkiye Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıkmıştı ve ulusal ve kültürel bir birlik yaratmaya çalışıyordu. 

Osmanlı İmpatorluğu’nun çok uluslu yapısı işlevini yitirmiş olsa da, Türkiye’nin ulus-devlete meşru bir zemin hazırlamak için ortak bir payda yaratması gerekmekteydi.

Bunun için azınlıkları “Türklük” kavramsal çatısı altında birleştirme girişiminde bulundu. 1934’te, “Vatandaş Türkçe konuş!” kampanyası azınlıklar üzerindeki baskıyı arttırmış; “Orhun Dergisi” gibi Yahudi karşıtı dergiler ise vatandaşların olumsuz duygularını beslemiştir. Haziran 1934’te Trakya’daki Yahudiler Trakya’dan ayrılmaları için tehdit edilmiştir. 3-4 ve 5 Temmuz’da Yahudilerin evleri ve işyerleri yağmalanıp kundaklanmıştır. İnsanlar şiddete ve cinsel saldırıya maruz kalmıştır. Yaşanan olaylara karşı iki gün boyunca hiçbir güvenlik kuvveti müdahale etmemiştir. Bu olaylar, birçok Yahudinin İstanbul’a veya Filistin’e göç etmesine neden olmuştur.

Çisem & Tibet

Antisemitismus

Antisemitismus ist eine Form der Diskriminierung, die sich gegen Jüdinnen und Juden richtet. Um das Thema Antisemitismus besser zu verstehen haben 4 Schüler_innen die Konferenz das „Unbehagen an der Geschichte“ in Berlin besucht, 5 Schüler_innen haben Führungen durch eine Ausstellung vom Anne-Frank-Haus Amsterdam an unserer Schule organisiert und wir haben alle an einem Workshop von SEHAK zu den Ereignissen in Thrakien teilgenommen. 

Die Konferenz über Antisemitismus in Berlin hieß “Unbehagen an der Geschichte”. Es gab Vorträge und Workshops und theoretische Überlegungen sowie Bezüge zu Praxiserfahrungen

Es war spannend und erschreckend zu sehen, dass Ausgrenzung und Diskriminierung im Alltag immer noch stark sind. Wir waren nur wenige Wochen nach dem Anschlag in Halle in Berlin. Fast alle Menschen die dort Sprachen haben alltägliche Erfahrungen mit Diskriminierung, deswegen brauchen wir geschichtliches Lernen für die Prävention von Antisemitismus und allen anderen Diskriminierungstypen.

Erschreckend war auch eine Diskussion über „Die Weitergabe des Erbes“ in der es um transgenerative Folgen und Spuren des Nationalsozialismus und der Shoah ging. Diese wirken bis in die Gegenwart hinein. Aktuelle antisemitische Vorfälle können vor dem Hintergrund historischer Vorläufer sowie bestimmter Familienbiografien re-traumarisierend wirken. Durch diese Diskussion lernten wir, wie wichtig Selbstreflexion ist. Dafür brauchen wir Denk- und Erfahrungsräume, um

“Empathie” zu entwickeln. Das Lernen und Auswendiglernen geschichtlicher Fakten reicht nicht. Es braucht Raum für Gefühle oder Emotionslernen. Dies schafft die Grundlage für eine antidiskriminierende Ausbildung. 

In der Zeit des Nationalsozialismus unterstützte die türkische Regierung die Flucht jüdischer Akademiker in die Türkei. Diese lernten in kürzester Zeit die Landessprache und trugen einen großen Teil zur Entwicklung von Wissenschaft und Kultur des Landes bei. Die Geschichte von Jüdinnen und Juden in der Türkei ist jedoch älter.

1930er waren die Jahre, in den sich das Rassismus und besonders Antisemitismus in Europa  ausbreiteten. Antisemitische Einstellungen wurden mehr und mehr in die Tat umgesetzt. Mit der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) in Deutschland und Mussolini in Italien waren autoritäre Herrscher an der Macht und prägten die Staatsführung. Diese Haltungen hatten auch Einfluss über die Landesgrenzen hinaus. Die 1930er waren auch für die neu gegründete moderne Türkei sehr wichtige Jahre. Die Türkei war aus dem Befreiungskrieg neu herausgekommen, und beabsichtigte jetzt eine nationale und kulturelle Einheit herzustellen. Während das osmanische Reich multikulturell war und seine Funktion verloren hatte, musste die neue Herrschaft der Türkei einen gemeinsamen Nenner finden, um den Nationalstaat zu rechtfertigen. Dafür versuchte man die Minderheiten unter dem Begriff “türkisch” zu vereinen. 1934, gab es dazu unterschiedliche Kampagne wie zum Beispiel “Mitbürger, sprich türkisch!” und es gab antisemitische Zeitschriften, wie “Orhun Dergisi”, die die negativen Gefühlen von Mitbürger_innen erhöhten. İm Juni 1934 wurden jüdische Menschen in Thrakien im Nordwesten der Türkei gewarnt und bedroht, sie sollen Thrakien verlassen. Am 03. 04. und 05 Juli wurden die Häuser und Arbeitsplätze von Juden geplündert und in Brandt gesetzt. Menschen wurden geprügelt und vergewaltigt. Zwei Tage lang griffen keine Sicherheitskräfte ein. Dies resultierte in der Flucht von vielen Juden nach Istanbul oder Palästina.

Çisem & Tibet

%d blogcu bunu beğendi: